Galleri Knäpper / Hans Andersson

KONST
HANS ANDERSSON | Galleri Knäpper, Stockholm | TIll och med 6/2

Två strategier, två besvärjelser: lyx, lugn och vällust som Matisse, eller en febril frenesi som hos Hill, Michaux eller Fahlström. I ena fallet några enkla linjer på det vita papperet, i det andra ett gytter av tecken i en skräck för tomrummet; Hans Andersson besvärjer en sådan horror vacui i en serie stora kollage på galleri Knäpper. På ett papper hämtat från pappkassar, grunderat med Tippex har Hans Andersson tecknat/ristat myriader av cirklar i lager på lager, streckade med strålknippen av linjer. Det maniska hantverket har en frisk skönhet i Schwitters anda. Färgtonerna i vitt, grått och ockra kan påminna om kubistiska stilleben.

Där uppstår ljusa gläntor av meditativ stillhet, men så drar det plötsligt en vind av vädersolar och apokalyps, som i Robert Fludds eller William Blakes esoteriska kosmologi. En sällsynt och sällsam bildsvit.

Av Peter Cornell

 

 

Galleri Knäpper / Hans Andersson

ART
HANS ANDERSSON | Galleri Knäpper, Stockholm | Up to 6/2

Two strategies, two invocations: luxury, serenity and pleasure as envisaged by Matisse, but also a febrile frenzy as seen in the work of Hill, Michaux and Fahlström. The prior producing simple lines on white paper, while the subsequent state generates a tangle of signs, as if in fear of the void; Hans Andersson invokes such horror vacui in a series of large scale collages at Galleri Knäpper. On paper fabricated out of paper bags and primed with Tipp-ex, Hans Andersson has penciled/etched in myriads of overlapping circles encompassing sharp pencil lines that resemble rays of light. The frenetic craft breathes fresh beauty in the spirit of Schwitter. The range of white, grey and ochre is redolent of cubistic still lives.

The atmosphere gives rise to a light meditative serenity, which is wiped away by a wind of circumzeniths and apocalypse, as in the esoteric cosmology of Robert Fludds or William Blake. Hans Andersson has created an exceptional and extraordinary series of images.

Peter Cornell